Project omschrijving

Strategie is de routekaart van jouw verhaal. Die geeft je de richting aan in het grote sprookjesbos. Wat doe je wel en wat doe je niet. Het is de verbinding tussen alles wat er in je bedrijf plaatsvindt en gaat over de manier waarop je je doelen gaat realiseren. Omdat er doelen zijn voor elk onderdeel van je bedrijf bestaat er een strategie voor elk van die onderdelen:  organisatie, marketing en communicatie. Om succesvol te zijn moet er een consequente opbouw en samenhang zijn tussen alle onderdelen. Zowel intern als extern. Dat schept duidelijkheid in jouw verhaal. Intern staan de neuzen in dezelfde richting, extern herkennen ze je en begrijpen ze jouw verhaal. En minstens zo belangrijk; ze onthouden je.

Strategie is geen eenmalig proces, je moet continue evalueren en bijsturen.